Bulharsko
Užívateľ: neprihlásený    Prihlásiť   Zaregistrovať sa
Dnes je Utorok 28.05.2024 Bratislava Sofia Meniny má Viliam. Poslať pohľadnicu

Obyvate?stvo, zvyky

Vä?šinu obyvate?ov tvoria Bulhari (84%), najpo?etnejšími menšinami sú Turci a Rómovia. Menej po?etnými menšinami sú Macedónci, Arméni, Židia ?i Rusi.

Vä?šina ?udí býva v mestách (asi 70%), najvä?ším mestom je Sofia, ktorá má asi 1,5 milióna obyvate?ov.

Od pä?desiatych rokov 20. storo?ia zaznamenáva Bulharsko najpomalší rast po?tu obyvate?stva, od devä?desiatych rokov je tento rast negatívny (prírastok obyvate?stva: -5,1%). Dôvodmi sú najmä zlá ekonomická situácia a rastúci po?et emigrantov.

Zamestnaných (december 2000): 3.272.200

Ve?ký dôraz sa kladie na rodinu a vzdelanie. Bulhari si ve?mi vážia kultúrne dedi?stvo a tradície, sú však otvorení i zahrani?ným vplyvom, a to najmä v sú?asnosti po vstupe do európskych štruktúr.

Nezabudnite na to, že bulharské „áno“ nazna?íte pokrútením hlavy (ako naše „nie“) a bulharské „nie“ nazna?íte prikývnutím.


Úvodná stránka Mapa stránok Vytlačiť stránku Copyright © 2008 Soyamedia s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Ste 050223 návštevník od 1.1.2007.