Bulharsko
Užívateľ: neprihlásený    Prihlásiť   Zaregistrovať sa
Dnes je Štvrtok 21.02.2019 Bratislava Sofia Meniny má Eleonóra. Poslať pohľadnicu

Kultúra

Z hľadiska kultúry je Bulharsko bohatou a rozmanitou krajinou. Toto územie bolo od nepamäti križovatkou viacerých kultúr, kmeňov a národov, ktoré tu zanechali mnohé tradície a vplyvy. Mimoriadnu hodnotu má najmä kultúrne dedičstvo Trákov, Grékov či Rimanov.

Literatúra

Už viac než 13 storočí sú Bulhari autormi jedinečnej literatúry, umenia a hudby. Táto krajina dala svetu mnohé významné historické postavy. Bratia Cyril a Metod, uznávaní ako patróni Európy, vytvorili v 9. storočí cyriliku.

Bulharská literatúra, literatúra vytvorená obyvateľmi Bulharska. Začiatky bulharskej literatúry sa datujú od druhej polovice 9. storočia, kedy Sv. Cyril a Sv. Metod začali s prekladmi náboženských diel z gréčtiny do rodného jazyka, známeho ako Náboženská Staroslovienčina. Až kým nedobyli Bulharsko Turci (1396), pozostávala bulharská literatúra najmä z prekladov evanjelií, životov svätých, bohoslužieb, a iných náboženských textov. Taktiež sa písali historické kroniky. Počas tureckej a gréckej cirkevnej nadvlády prestala prakticky bulharská literatúra existovať.

19. storočie sa označuje ako znovuzrodenie bulharskej literatúry. Má korene v historických dielach ako napríklad Istoria Slaviano-Bolgarska (Slovansko-bulharské dejiny), ktorú okolo roku 1762 napísal mních Paisij vo forme cirkevnej slovienčiny zmiešanej s hovorovým jazykom. Po roku 1830 hrali pri vytváraní novej bulharskej literatúry dôležitú úlohu tak bulharské hnutie za oslobodenie spod tureckej nadvlády a gréckej cirkevnej dominancie, ako aj vznik bulharských škôl a tlačiarní a publikácia bulharských gramatík a inej vzdelávacej literatúry. Pred rokom 1878 sa autori viac zaoberali sociálnymi a politickými otázkami, najmä otázkou národnej slobody, ako umeleckým štýlom alebo problematikou vnútorného života jednotlivca. Najvýznamnejším autorom tohto obdobia pred oslobodením bol revolučný básnik Christo Botev. Hlavným autorom nasledujúceho obdobia je Ivan Vazov, jeden z najplodnejších a najobľúbenejších bulharských autorov, ktorý so svojim románom Pod jarmom (1893) zožal úspech i v anglickom preklade (1912). Ďalšími významnými autormi tohto obdobia sú Stojan Michajlovski – pesimistický filozof sklamaný politikou a Aleko Konstantinov – satirista opisujúci bulharského sedliaka v diele Bai Ganyu (Strýko Ján, 1895). V období po oslobodení autori čoraz viac kládli dôraz na techniku a formu, ako aj harmóniu a rytmus jazyka. Významnými autormi tohto obdobia sú autori poviedok Dimiter Ivanov, ktorý tvoril pod pseudonymom Elin Pelin, a Jordan Jovkov. Obaja sú význační záujmom o život sedliakov a prírodu.

Bulharská literatúra po roku 1944 sa pevne držala požiadaviek sovietskeho socialistického režimu. Diela niekoľkých talentovaných súčasných autorov, akými sú napríklad básnici Blaga Dimitrova, Lubomir Levčev a Pavel Matev nám však odhaľujú čerstvejší pohľad a možno naznačujú posun smerom k väčšej umeleckej slobode. Obzvlášť zaujímavá je próza Jordana Radičkova. S neobyčajnou jemnosťou sa zaoberá historickými témami, v Bulharsku vždy obľúbenými, a veľkú obľubu si získala jeho poviedka Chradriatjat čovek (Statočný muž, 1967). Elias Canetti získal za svoje romány a divadelné hry o jednotlivcoch na okraji spoločnosti v roku 1981 Nobelovu cenu za literatúru. Canetti sa narodil v Bulharsku, písal nemecky a žil v Londýne a Zurichu.

Folklór

Bulharský folklór je známy nádhernými melódiami, prekrásnym spevom a tancom ako aj farebnými krojmi. Určite by ste mali navštíviť aspoň niektoré z mnohých festivalov, jarmokov, či súťaží, kde máte šancu vidieť vynikajúcich domácich hudobníkov, spevákov či tanečníkov.

Úvodná stránka Mapa stránok Vytlačiť stránku Copyright © 2008 Soyamedia s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Ste 762239 návštevník od 1.1.2007.