Bulharsko
Užívateľ: neprihlásený    Prihlásiť   Zaregistrovať sa
Dnes je Utorok 28.05.2024 Bratislava Sofia Meniny má Viliam. Poslať pohľadnicu

Zdravie a bezpe?nos?

Povinné nie je nijaké o?kovanie, odporú?a sa o?kovanie proti tetanu, diftérii a hepatitíde A a B. Povinné je zdravotné poistenie, je dobré uzatvori? ho ešte na Slovensku, a nezabudnite si so sebou vzia? i slovenskú karti?ku poistenca. Zdravotníctvo nie je na vysokej úrovni, i ke? sa v poslednej dobe jeho úrove? zlepšila, a to najmä v turistických oblastiach.

Bulharsko má dostatok štátnych i súkromných zdravotníckych zariadení. V prípade úrazov a akútnych ochorení pokrýva zdravotné poistenie náklady na ošetrenie a lie?bu ako aj prevoz zraneného na Slovensko.

Odporú?a sa pi? f?aškovú vodu zakúpenú v obchode, pretože kvalita vody te?úcej z vodovodného kohútika a hygienické podmienky zvyknú by? rôzne. Mlieko a mlie?ne výrobky sú chutné a bezpe?né, ovocie si pred jedením dobre poumývajte.

Ak dodržiavate základné bezpe?nostné pravidlá, je Bulharsko vo všeobecnosti bezpe?ná krajina, i ke? táto bezpe?nos? nedosahuje úrove? vä?šiny európskych štátov. Odporú?ame dodržiava? nasledujúce opatrenia:

  • dávajte si pozor na osobné veci
  • necestujte v noci
  • nenocujte v aute
  • parkujte na strážených parkoviskách, auto zabezpe?te bezpe?nostným systémom
  • nezastavujte podozrivým ?u?om ani pri podozrivých prekážkach
  • cennosti nechávajte v hotelovom trezore

Úvodná stránka Mapa stránok Vytlačiť stránku Copyright © 2008 Soyamedia s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Ste 050189 návštevník od 1.1.2007.