Bulharsko
Užívateľ: neprihlásený    Prihlásiť   Zaregistrovať sa
Dnes je Nedeľa 23.06.2024 Bratislava Sofia Meniny má Sidónia. Poslať pohľadnicu

Novštia história Bulharska

Po obnovení národnej suverenity v roku 1878 sa Bulharsko stáva konštitu?nou monarchiou s demokratickou vládou a rýchlo sa rozvíjajúcou ekonomikou. Tento úspešný rast ale zastavila dobrodružnos? krá?a Ferdinanda I., ktorá spôsobila katastrofy v roku 1913 (krajina musela naraz vies? vojnu proti Srbsku, ?iernej Hore, Grécku, Turecku a Rumunsku) a 1918 (vojny proti krajinám Dohody).
 • 1923 a 1924 – Demokraticky zvolené vlády zvrhol štátny prevrat, ktorý dostal k moci autoritárske režimy.
 • 1941 – Bulharsko vstúpilo do 2. svetovej vojny na strane Osi Rím-Berlín-Tokio. Bolo jediným spojencom hitlerovského Nemecka, ktorý nedovolil zabíjanie svojich židovských ob?anov. Na území štátu neboli v?aka krá?ovi Borisovi III. a bulharským vládam páchané žiadne krutosti.
 • 1944 – Po 2. svetovej vojne sa Bulharsko na základe Jaltskej dohody ocitlo pod vplyvom Sovietskeho Zväzu.
 • 1953 – 1989 – Roky komunistickej vlády Todora Živkova, ktorý je na ?ele strany i štátu.
 • 10. november 1989 – Todor Živkov je pod tlakom domácich a medzinárodných udalostí donútený rezignova?. Bulharsko sa zasa raz stáva demokratickou krajinou.
 • 7. december 1989 – Spojením 13 opozi?ných organizácii sa vytvára Spolok Demokratických Síl (SDS).
 • 10. – 17. jún 1990 – Prvé slobodné parlamentné vo?by.
 • 12. júl 1991 – Prijatá je nová demokratická ústava.
 • 13. október 1991 – Prvé slobodné vo?by do miestnych samospráv.
 • Január 1992 – Prvé slobodné prezidentské vo?by. Za hlavu štátu je zvolený Želju Želev.
 • 3. november 1996 – Petar Stojanov, navrhnutý SDS, je drvivou vä?šinou zvolený za Prezidenta Bulharskej Republiky.
 • 19. apríl 1997 – Parlamentné vo?by vyhrávajú Spojené Demokratické Sily. Vytvára sa vláda na ?ele s predsedom Ivanom Kostovom. V Bulharsku sa za?ínajú skuto?né demokratické reformy.

Úvodná stránka Mapa stránok Vytlačiť stránku Copyright © 2008 Soyamedia s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Ste 052799 návštevník od 1.1.2007.